Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở thị trấn Minh Lương năm 2018

(09:52 | 03/12/2018)

 Năm qua, phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG) trên địa bàn thị trấn Minh Lương được duy trì, có 124 hộ được bình chọn NDSXKDG các cấp, trong đó cấp trung ương 01 hộ, tỉnh có 8 hộ, cấp huyện 25 hộ, cấp xã, thị trấn 90 hộ.

 IMG20181128145035 (FILEminimizer).jpg

Theo đó, các hội đoàn thể thị trấn đã phối hợp với các ban ngành chức năng mở các lớp như: Kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, trồng rau màu... giúp các hộ dân tiếp cận với các nguồn vốn vay, vận động nông dân đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Qua đó, tạo nên những nhân tố điển hình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và có nhiều hộ gia đình đã có nhiều đóng góp vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương, đóng góp vào những kết quả chung của thị trấn và của huyện Châu Thành. . .

Tại hội nghị các hộ NDSXKDG được nhận Giấy chứng nhận hộ NDSXKDG của Hội Nông dân thị trấn và 08 cá nhân được UBND thị trấn tặng Giấy khen./.


Đức Hùng