Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Phong trào xây dựng giao thông ở thị trấn Minh Lương

(10:28 | 07/12/2018)

 Phong trào đầu tư xây dựng giao thông nông thôn (GTNT) ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ khi có sự vận động tốt của chính quyền và hưởng ứng tích cực từ người dân, sẽ trở thành động lực lớn cho việc xây dựng hạ tầng giao thông ở các địa phương. Nhiều tuyến đường giao thông được đầu tư mới, duy tu sửa chữa kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển, phục vụ đời sống dân sinh. Thị trấn Minh Lương là một điển hình về phong trào này.

 IMG20181204114423 (FILEminimizer).jpg

Để đảm bảo tính dân chủ trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp huy động vốn xây dựng GTNT trên địa bàn thị trấn. UBND đã lập tờ trình xin chủ trương của HĐND vào kỳ họp cuối năm và được HĐND thị trấn tán thành. Sau đó UBND thị trấn tổ chức họp dân ở từng Tổ nhân dân tự quản để lấy ý kiến về mức huy động; qua họp dân đã có trên 70% hộ dân đồng ý với mức huy động vốn đó là: Hộ nông nghiệp 70.000 đ/1000m2 ; hộ mua bán kinh doanh 200.000đ trở lên; hộ phi nông nghiệp mức thu 100.000đ, (miễn đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn), sau đó UBND thị trấn giao chỉ tiêu cho từng khu phố vận động.

Qua nhiều năm huy động vốn dân thực hiện giao thông nông thôn, với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều công trình như: Cải tạo dốc cầu kinh 5 thước; đường nam bờ kinh KH1; mở rộng đường xóm Bà Hội; cầu kinh tập đoàn 7…được triển khai thực hiện, đã làm thay đổi rõ nét diện mạo vùng ven của khu đô thị Minh Lương. Đạt được kết quả trên là sự cố gắng lớn của chính quyền và nhân dân thị trấn trong việc xây dựng GTNT.

Tuy nhiên, Thị trấn cũng còn gặp không ít khó khăn đó là: Từng khu phố huy động chưa đạt yêu cầu chỉ tiêu theo kế hoạch do có một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ và tham gia đóng góp. Mặt khác, Ban quản lý và Ban giám sát công trình đôi lúc còn buông lơi thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ, một số công trình thi công chậm, nền hạ không đảm bảo; duy tu sửa chữa công trình chưa tốt; quá trình thanh quyết toán công trình chưa đảm bảo thời gian theo quy định; việc công khai ra dân cũng chưa kịp thời nên cũng phần nào ảnh hưởng đến việc huy động vốn trong nhân dân.

Những khó khăn, hạn chế này thị trấn sẽ khắc phục trong thời gian tới và tiếp tục xin chủ trương huy động nguồn vốn xây dựng GTNT trong những năm tiếp theo để thị trấn tiếp tục đầu tư và hoàn chỉnh hệ thống GTNT bê tông hóa trên địa bàn và phấn đấu đến năm 2020 trở thành đô thị loại 4./.


Đức Hùng