Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Chuyển đổi từ đất trồng lúa, đất vườn tạp hiệu quả thấp sang trồng khóm Tắc Cậu

(14:48 | 12/01/2019)

 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành vừa tham mưu cho UBND huyện Châu Thành ban hành kế hoạch về việc chuyển đổi từ đất trồng lúa, đất vườn tạp hiệu quả thấp, sang trồng khóm Tắc Cậu ở các xã Minh Hòa, xã Vĩnh Hòa Phú, xã Bình An.

 

Theo đó, xã Bình An được hỗ trợ thực hiện mô hình chuyển đổi từ nguồn kinh phí theo nghị định 35 của Chính Phủ, giai đoạn 2, từ 2018-2019, với diện tích chuyển đổi 37 ha, cho các hộ chuyển đổi từ đất trồng lúa, đất vườn tạp hiệu quả thấp sang trồng khóm Tắc Cậu. Trung bình, năm 2018, mỗi hộ được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha; sang năm 2019 sẽ được nhận thêm 1 triệu đồng/ha.

Được biết giai đoạn đầu từ năm 2016 đến 2017, xã Bình An đã chuyển đổi được 121 ha. Tính đến thời điểm hiện nay, xã Bình An đã chuyển đổi gần 160 ha từ đất trồng lúa, đất vườn tạp hiệu quả thấp sang trồng khóm Tắc Cậu.

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, trong thực hiện kế hoạch chuyển đổi từ đất trồng lúa, đất vườn tạp hiệu quả thấp sang trồng khóm Tắc Cậu giai đoạn 2016-2017, huyện Châu Thành đã chuyển đổi gần 150 ha đất trồng lúa, với số tiền hỗ trợ trên 400 triệu đồng từ nguồn kinh phí thực hiện Nghị định 35 của Chính phủ năm 2015 ./.


 

Trường Như