Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Châu Thành: Tuyên truyền về hành lang an toàn Lưới điện cao áp năm 2019

(08:20 | 27/03/2019)

 Ngày 25/3/2019, Điện lực Châu Thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền về hành lang an toàn lưới điện cao áp năm 2019. Đến dự có đại diện Sở Công thương Kiên Giang; Lãnh đạo UBND huyện Châu Thành; các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, ấp, khu phố

 IMG20190325140354 (FILEminimizer).jpg

Hiện nay do lưới điện ngày càng phát triển cả về qui mô và cấp điện áp, cùng với sự thay đổi một số các chính sách về kinh tế - xã hội, nhà cửa, đất đai. Nên vấn đề hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA) được quản lý theo nội dung của Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc qui định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Trong đó cho phép tồn tại một số công trình, nhà cửa trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp nếu thỏa mãn các qui định của Nghị định. Nhưng do một bộ phận nhân dân chưa hiểu rõ các điều khoản qui định trong Nghị định đã vi phạm HLATLĐCP như xây dựng nhà, dựng bảng hiệu, dựng giàn giáo sửa nhà hoặc trồng cây xanh gần đường dây điện cao áp.

Năm 2018 vừa qua, các hộ kinh doanh khi dựng bảng hiệu hoặc giàn giáo để xây nhà, Điện lực đã đến nhắc nhở, gửi thông báo hoặc lập biên bản, sau đó mới giải quyết tháo dỡ. Cụ thể như các trường hợp ở ấp Hòa Thọ, xã Mong Thọ; ấp Phước Ninh, xã Mong thọ B… Hiện nay vẫn còn cây xanh nằm trong và ngoài hành lang nhưng có nguy cơ ngã đổ vào đường dây điện, gây sự cố lưới điện rất nhiều, việc vận động người dân cho phát quang, mé nhánh cây còn khó khăn; cơ quan cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa và cơi nới, còn nhiều nhà nằm trong hành lang an toàn lưới điện không đảm bảo an toàn.

Một số nhiệm vụ ngành Điện lực Châu Thành đề ra trong năm 2019 là: Không để xảy ra sự cố lưới điện do cây xanh ngã đổ vào lưới điện; sự cố do xây dựng, cải tạo nhà ở, các công trình vi phạm HLATLĐCA; không để vi phạm phát sinh, nếu có phát sinh thì phối hợp tốt với địa phương lập biên bản và giải quyết đúng qui định; định kỳ cập nhật thống kê tình hình vi phạm; hoàn thành 100% hồ sơ pháp lý các công trình điện theo quy định./.


Đức Hùng