Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Ra mắt Tổ hợp tác Dịch vụ Nông nghiệp trong thanh niên, hướng đi mới trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ở xã Giục Tượng

(09:39 | 04/04/2019)

 Ngày 01/4/2019 vừa qua, tại ấp Tân Phước, xã Giục Tượng, Xã Đoàn Giục Tượng cùng với Chi đoàn ấp Tân Phước thành lập mới và ra mắt Tổ Hợp tác Dịch vụ Nông nghiệp trong thanh niên. Tổ hợp tác gồm có 16 thành viên.

 ra mat THT (FILEminimizer).jpg

Thay vì tập trung cho sản xuất nông nghiệp như trước đây, thanh niên xã Giục Tượng nói chung và ấp Tân Phước nói riêng giờ đã chuyển dần sang làm dịch vụ và đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Từ đó, hệ quả của việc thiếu lao động đã và đang gây khó khăn cho địa phương trong việc thâm canh tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị kinh tế. Không những vậy, thiếu hụt lao động còn gia tăng chi phí, tăng tổn thất và giá trị sản phẩm bị giảm đi rất nhiều.

Chính vì vậy, Đoàn thanh niên xã Giục Tượng đã cùng Chi đoàn ấp Tân Phước xây dựng thành lập Tổ hợp tác Dịch vụ Nông nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Đây là một giải pháp hiệu quả, có thể giải quyết đồng thời nhiều vấn đề trong phát triển kinh tế nói chung và trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực nông thôn. Thông qua mô hình tổ hợp tác dịch vụ, đoàn viên thanh niên có thể tương trợ nhau trong phát triển kinh tế, phát huy tính đoàn kết đồng thời tận dụng, tranh thủ triệt để các công cụ, nguồn lực hiện có như gieo sạ, xịt thuốc, vận chuyển… Quan trọng hơn là khi kết hợp hài hòa giữa hoạt động sinh hoạt chi đoàn và hoạt động của tổ hợp tác thì công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực nông thôn trở nên thuận lợi hơn, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dễ đi vào nhận thức của đoàn viên.

Đây là mô hình tổ hợp tác dịch vụ trong nông nghiệp, là mô hình triển vọng mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên phát triển ở nông thôn huyện Châu Thành hiện nay./.


Đức Hùng