Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Đổi thay vùng đồng bào dân tộc Khmer xã Thạnh Lộc

(14:04 | 08/04/2019)

 Thạnh Lộc là một trong những xã có đông đồng bào dân tộc Khmer của huyện Châu Thành và chiếm gần 50% dân số của xã. Trong những năm qua đời sống vật chất và tinh thần của bà con vùng đồng bào dân tộc Khmer nơi đây đã được nâng lên rõ rệt. Đó là kết quả từ sự nổ lực của cả hệ thống chính trị của xã Thạnh Lộc trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đồng bào Khmer phát triển sản xuất thông qua các chương trình, dự án của Đảng và Nhà nước.

 hinh phat trien kinh te (FILEminimizer).jpg

Xác định xã Thạnh Lộc có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trong thời gian qua Đảng bộ và Chính quyền xã đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chăm lo phát triển kinh tế gắn với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, từng bước nâng cao đời sống kinh tế, vật chất, tinh thần của bà con vùng đồng bào dân tộc Khmer trong xã. Đặc biệt là thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang hiệu quả kinh tế gia đình, vận động bà con đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ đất ở, nhà ở, đào tạo nghề… Cũng từ sự hỗ trợ kịp thời thông qua các chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nổ lực phấn đấu vươn lên của từng hộ đồng bào dân tộc Khmer, nên tỉ lệ hộ Khmer nghèo của xã giảm mạnh qua từng năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Đời sống của bà con từng bước được nâng lên rõ rệt.

Có thể khẳng định, những đổi thay lớn nhất trong đời sống vùng đồng bào dân tộc Khmer thời gian qua tại xã Thạnh Lộc bắt đầu từ việc địa phương vận dụng hiệu quả những chính sách thiết thực của Ðảng, Nhà nước phục vụ nhu cầu lợi ích dân sinh. Đây cũng là động lực giúp bà con Khmer thi đua, lao động sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa, vươn lên thoát nghèo, làm chuyển biến đáng kể và thay đổi sâu sắc diện mạo ở vùng đồng bào Khmer của xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành./.


Trường Như