Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Định hướng ngành nông nghiệp trong năm 2019

(14:23 | 23/04/2019)

 Qua tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2018, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành  đã đề ra chương trình công tác trong năm 2019.

 

Trong năm Năm 2018, toàn huyện gieo sạ hơn 46 ngàn ha đất lúa; năng suất bình quân gần 6 tấn/ha, tổng sản lượng lương thực trên 269 ngàn tấn, đạt gần 93% kế hoạch. Giảm 3.000 ha so với cùng kỳ. Nguyên nhân do một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, bà con nông dân chuyển sang trồng các loại cây ăn trái, hoa màu khác. Đối với cây dừa, với diện tích gần 2.000 ha, năng suất 6,7 tấn/ha, sản lượng trên 12.000 tấn; 1.770 ha đất trồng khóm, năng suất 12 tấn/ha,  sản lượng thu hoạch trên 21.000 tấn...

Bên cạnh sản xuất, bà con nông dân còn chăn nuôi trên 700 ngàn con trâu, heo, gia cầm, đạt 100% so với kế hoạch; tổ chức 77 lớp tập huấn và hội thảo ... có trên 2.000 lượt nông dân tham dự và triển khai được 70 ha giống lúa cấp xác nhận và lúa chất lượng cao.

Trong năm 2019 định hướng sản xuất và các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành đề ra là sản lượng lúa đạt 280 ngàn tấn; sản lượng khai thác hải sản 76 ngàn tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt gần 5 ngàn tấn; tổng đàn heo 275.000 con; tổng đàn gia cầm 650 ngàn con; quan tâm phát triển diện tích cây ăn trái dễ trồng khác như ổi, mận, chanh không hạt... mở rộng diện tích cây khóm, phát huy đúng mức thương hiệu khóm tắc cậu; tiếp tục chuyển đổi đất diện tích nhỏ sang trồng hoa màu và cây ăn trái có hiệu quả; hỗ trợ vận động thành lập mới từ 1-2 HTX nông nghiệp; đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở rộng và tăng nhanh diện tích ứng dụng các biện pháp giảm giá thành trong sản xuất; tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thực hiện các điểm trình diễn kỹ thuật phù hợp với nhu cầu của người dân; thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, đặc biệt phòng chống bệnh tai xanh trên đàn heo; lở mồm lông móng trên đàn gia súc, làm tốt công tác kiểm soát giết mổ và vệ sinh tiêu độc khử trùng.

Trên lĩnh vực khai thác thủy sản, tiếp tục vận động ngư dân ra khơi đánh bắt xa bờ đúng chủ trương của Nhà nước, không vi phạm vùng biển nước ngoài, nâng cao nhận thức về bảo vệ và tái tạo môi trường sống của các loài thủy sản sống ven bờ; trong nuôi trồng thủy sản khuyến khích người dân nuôi các loài cá có thị trường ổn định như sặc rằn, tai tượng, các lóc, cá rô.... phù hợp với điều kiện của từng địa phương.


Trường Như