Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Châu Thành chú trọng phát kinh tế theo hình thức Hợp tác xã

(08:54 | 06/05/2019)

 Kinh tế huyện Châu Thành chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nên trong Nghị quyết của Đảng bộ huyện có đề ra chỉ tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Coi đây là lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, huyện đã dành nhiều ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp, chú trọng đầu tư vào việc thành lập các Tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp, tạo ra chuỗi liên kết sản xuất trong xã viên.

hinh htx (FILEminimizer).jpg 

Hiện nay huyện Châu Thành có 23 tổ chức kinh tế tập thể gồm 19 hợp tác xã nông nghiệp, 1 HTX giao thông vận tải, 1 HTX đan đát và 2 tín dụng quỹ nhân dân. Năm 2018 có 2 hợp tác xã mới được thành lập là: Hợp tác xã nông nghiệp Bình Thuận, xã Mong Thọ A và HTX nông nghiệp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp. Tập hợp nhiều xã viên tham gia; góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Nhiều hợp tác xã từ khi chuyển sang sản xuất tập thể, nhờ được hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, kiến thức về pháp lý, đã kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế, duy trì sản xuất ổn định như: HTX Thạnh Hòa, xã Mong Thọ A; HTX Tân Hưng xã Giục Tượng; HTX kênh 18 xã Mong Thọ, HTX Khóm Tắc Cậu xã Bình An và HTX xã Hoa Kiểng An Khương xã Minh Hòa...

Bên cạnh đó, một số HTX hoạt động vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Nguyên nhân chủ yếu do: Ban giám đốc nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương của đảng và nhà nước về vị trí và vai trò của HTX, chưa phát huy thế mạnh của xã viên, còn trông chờ sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước; trình độ quản lý điều hành của Ban giám đốc, Ban quan lý tổ hợp tác còn lúng túng, chưa xây dựng được phương hướng, kế hoạch điều hành hoạt động kinh doanh; chưa tạo được lòng tin cho xã viên, từ đó một số HTX, xã viên chưa yên tâm đầu tư phát triển sản xuất....

Hiện nay, những đóng góp trong hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện là rất quan trọng, nó không chỉ thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển, mà còn giúp người lao động dần tiếp cận với phương thức sản xuất mới. Ngoài ra, còn tạo dựng tinh thần tương thân - tương ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của người dân và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 của huyện là thành lập mới thêm 2 HTX nông nghiệp; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động cho các HTX có điều kiện; Phấn đấu đạt thu nhập bình quân của mỗi HTX từ 100 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân người lao động làm việc thường xuyên trong HTX 50 triệu đồng/năm; Tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể; phối hợp mở các lớp tập huấn về luật HTX năm 2012; tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban giám đốc HTX, Ban quản lý tổ hợp tác....

 

Ưu tiên đầu tư, hỗ trợ phát triển các hợp tác xã nông nghiệp là một hướng đi đúng của huyện Châu Thành. Thông qua đó góp phần làm thay đổi tư duy của người dân về sản xuất nông nghiệp, thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng tập thể, giúp giảm chi phí đầu tư vào sản xuất, tăng lợi nhuận cho bà con xã viên nông dân./.


Trường Như