Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:24 | 24/07/2019)

 Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 Theo đó, đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng đất, các cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất, cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai; cũng theo Quyết định này quy định về hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2019 và thay thế Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết nội dung Quyết định xem dưới đây.

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   15_2019-QD-UBND.signed.pdf