Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Tập huấn xây dựng nông thôn mới

(15:03 | 08/08/2019)

 Nhằm giúp cán bộ chỉ đạo và thành viên nắm vững hơn các kiến thức về xây dựng nông thôn mới (NTM). Sáng ngày 06/8/2019, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Châu Thành phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Kiên Giang tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành năm 2019.

 THNTM (FILEminimizer).JPG

Có trên 70 học viên là thành viên Ban chỉ đạo NTM huyện, trưởng, phó các phòng, ban ngành, đoàn thể, thành viên ban chỉ đạo, cán bộ xã chuyên trách về nông thôn mới của 9 xã trong huyện.

 Lớp học sẽ diễn ra trong 3, tại đây các học viên sẽ được nghe cán bộ phụ trách nông thôn mới của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh giới thiệu 6 chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, gồm: Giới thiệu tổng quan xây dựng nông thôn mới, Nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Cặp nhật cơ chế chính sách mới thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; bình đẳng giới và hướng dẫn thực hiện tiêu chí 18.6; giữ gìn bảo vệ môi trường ở nông thôn; Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn thực hiện tiêu chí 18.5; các hình thức sản xuất ở nông thôn, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 13; Giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn mới, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 19.2.

Qua lớp học này, giúp cán bộ học viên làm công tác xây dựng Nông thôn mới trong toàn huyện nắm vững hơn các kiến thức về xây dựng nông thôn mới; trong đó có các tiêu chí 18.6; 18.5; 19.2 để tổ chức thực hiện, sớm đưa địa phương đạt và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.


Bảo Quốc