Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Huyện Châu Thành tổng kết 10 năm xây dựng Nông thôn mới

(12:28 | 15/12/2019)

 Ngày 13/12/2019 UBND huyện Châu Thành tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 hinh nong thon moi  (FILEminimizer).jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện trao tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng Nông thôn mới

Bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Châu Thành gặp nhiều khó khăn như kết cấu hạ tầng nông nghiệp – nông thôn chưa đồng bộ; một bộ phận người dân chưa ý thức đúng về xây dựng Nông thôn mới... Nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện Ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa chủ trương của Đảng và kế hoạch của Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới, nhất là được sự quan tâm đúng mức trong tổ chức thực hiện đề án 03 của  Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng NTM đến năm 2020.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, tổng vốn huy động là 935,818 tỷ đồng. Trong đó vốn Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho chương trình là 27,932 tỷ đồng; vốn ngân sách lồng ghép 575,904 tỷ đồng; còn lại là huy động doanh nghiệp và người dân đóng góp... Đến nay huyện Châu Thành đã có 5/9 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 56,67%. Đến năm 2020 huyện Châu Thành phấn đấu được công nhận thêm 2 xã NTM, đạt 116,67% so Nghị quyết Đảng bộ huyện; bình quân xã đạt từ 7,56 tiêu chí năm 2011 lên 17,55 tiêu chí năm 2019 và 18,55 tiêu chí vào năm 2020; Thu nhập bình quân đầu người từ 21,7 triệu đồng năm 2010, tăng lên 32,8 triệu đồng năm 2015 và 47,2 triệu đồng/người vào năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,44% xuống còn 2,40%. Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được đảm bảo...

Phát huy thành quả đạt được; Huyện Châu Thành tiếp tục tập trung chỉ đạo 100% các xã được công nhận đạt chuẩn NTM và tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn theo bộ tiêu chí NTM nâng cao. Trong đó chọn 2 xã tiếp tục phấn đấu đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu. Lựa chọn những nơi có điều kiện làm điểm chỉ đạo xây dựng vườn mẫu. Phấn đấu đến năm 2024, huyện Châu Thành đạt chuẩn Nông thôn mới...

Dịp này, UBND huyện Châu Thành đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 21 cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua chuyên đề Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020 ./.


Ngọc Hạnh