Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án sản xuất khóm giảm chi phí, an toàn theo cánh đồng lớn, thuộc Chương trình mục tiểu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Châu Thành năm 2020

(10:07 | 06/07/2020)

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB NN.pdf