Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quốc phòng - An ninh

Sơ kết công tác phối hợp Công an với Ban Tổ chức, Ban đại diện các tôn giáo trên địa bàn huyện Châu Thành

(07:54 | 19/09/2017)

 Nhằm đánh giá lại kết quả qua một năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an huyện với Ban Tổ chức, Ban đại diện các tôn giáo trên địa bàn huyện Châu Thành; sáng ngày 15/9/2017 Công an huyện Châu Thanh phối hợp với Ban Tổ chức, Ban đại diện các tôn giáo Huyện Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết tại Công an huyện Châu Thành. Đến dự có đại diện Phòng xây dựng phong trào Công an tỉnh Kiên Giang, các đồng chí lãnh đạo Công an huyện Châu Thành, đại diện các ban ngành đoàn thể huyện và Ban đại diện các tôn giáo huyện Châu Thành.

                              so ket (FILEminimizer).jpg

Theo báo cáo của Công an huyện Châu Thành; với địa bàn có vị trí giáp thành phố Rạch Gía và các huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp, An Biên, Gò Quao; Châu Thành có 9 xã, 1 thị trấn; dân số 168.365 khẩu; gồm nhiều dân tộc, tôn giáo khác nhau. Có 05 tôn giáo chính là: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo. Toàn huyện có 37 cơ sở thờ tự, 67 chức sắc, chức việc, với 65.548 tín đồ. Trong năm qua; được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hoạt động trong tôn giáo cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật, phù hợp với hoạt động tín ngưỡng của nhân dân; cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào các tôn giáo; từ đó các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước , góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của cấp trên; lãnh đạo Công an huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch số 540/2016 và Quy chế số 541/2016 giữa Công an huyện với Ban tổ chức, Ban đại diện các tôn giáo trên địa bàn huyện Châu Thành trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; phân công cho các đội nghiệp vụ Công an huyện, phối hợp Công an các địa phương liên hệ cùng các Ban tổ chức, Ban đại diện các tôn giáo trên địa bàn huyện để xây dựng kế hoạch thực hiện và quy chế phối hợp. Trong đó, Công an huyện ký kết phối hợp với Ban đại diện Phật giáo huyện Châu Thành; Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện; ban thường trực Hội thánh Cao đài Bạch y huyện; còn lại 33 cơ sở thờ tự khác giao công an các địa phương tổ chức ký kết. Thông qua hoạt động ký kết phối hợp Công an huyện, xã, thị trấn cùng với chính quyền đoàn thể và các chức sắc, chức việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong vùng đồng bào tín đồ tôn giáo. Trong năm qua, đã tổ chức gặp gỡ trao đổi với các vị chức sắc, chức việc, 33 cuộc với các nội dung thông tin về hoạt động của thế lực thù địch, các đảng phái cách mạng hoạt động lợi dụng tôn giáo nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”. “Bạo loạn lật đổ”, “Phá rối an ninh”...... Khơi dậy tính tích cực của các chức sắc, tín đồ công giáo tham gia bảo vệ ANTQ ở địa phương. Qua đó, các tín đồ, chức sắc, chức việc và phật tử… đã cung cấp cho công an trên 150 thông tin về an ninh trật tự, giúp ngành chức năng kịp thời ngăn chặn, giải quyết tại chỗ 41 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện, gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Công an huyện cũng phân công lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban tổ chức, Ban đại diện các tôn giáo và các cơ sở thờ tự trên địa bàn tham gia bảo vệ an toàn các ngày lễ thường niên như: Lễ Chol Chnăm Thmây; lễ Sen Dol Ta; lễ dâng y Kathina; lễ Vu Lan báo hiếu, lễ Giáng Sinh; lễ Nhơn Sinh....của các tôn giáo. Huyện Châu Thành hiện có 67 chức sắc, chức việc, 69 người có uy tín trong tôn giáo. 100% hộ gia đình, tổ nhân dân tự quản và 100% ấp khu phố có đồng bào dân tộc, tôn giáo đều tham gia đăng ký thực hiện gia đình, ấp, khu phố  văn hoá và an toàn, an ninh trật tự…

Công an huyện Châu Thành cũng đánh giá những mặt còn hạn chế trong công tác phối hợp thực hiện kế hoạch, quy chế phối hợp giữa công an các cấp trong huyện với Ban đại diện các tôn giáo trên địa  bàn huyện và đề ra phương  hướng tiếp tục thực hiện

trong thời gian tới, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm là:

Tuyên truyền vận động đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức nắm và hiểu biết pháp luật, có ý thức cảnh giác và chủ động tham gia tích cực trong việc phát hiện, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia; trật tự an toàn xã hội.

Phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo, đảm bảo hoạt động tôn giáo lành mạnh, tuân thủ pháp luật. Quan tâm tạo điều kiện để các chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo đóng góp khả năng, trí tuệ cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Tham mưu cho cấp uỷ chính quyền đại phương tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; tập trung phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời thường xuyên phối hợp giữa công an với Ban tổ chức, Ban đại diện các tôn giáo, quản lý giáo dục con em không vi phạm phát luật và không tham gia vào các tệ nạn xã hội./.


Bảo Quốc