Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quốc phòng - An ninh

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho chức việc trong các tôn giáo năm 2017

(10:47 | 13/10/2017)

 Nhằm bồi dưỡng và nâng cao nhận thức về kiến thức quốc phòng cho đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện; Sáng ngày 9/10/2017 Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện Châu Thành tiến hành khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh năm 2017 cho 182 vị chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn huyện.

                          TON GIAO (FILEminimizer).jpg

Nội dung chương trình tập huấn là các văn bản pháp luật về tôn giáo, tuyên truyền về phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng thôn bản vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những nội dung cơ bản về: Quốc phòng –An Ninh, quốc gia; nghĩa vụ quân sự; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn liền với tăng cường củng cố Quốc phòng an ninh... Qua đó, giúp cho các vị chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn huyện có thêm những kiến thức cơ bản, nhận rõ âm mưu thủ đoạn và ngăn ngừa âm mưu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; vận động quần chúng nhân dân, tín đồ, phật tử trên địa bàn thực hiện tốt những chủ trương chính pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương đất nước phồn vinh, thịnh vượng ./.

Bảo Quốc