Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quốc phòng - An ninh

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển quân ở thị trấn Minh Lương năm 2018

(13:58 | 25/01/2018)

 Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận, ban ngành đoàn thể, vai trò tham mưu tích cực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ban chỉ huy quân sự nên công tác tuyển quân ở thị trấn Minh Lương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 IMG20180124153438 (FILEminimizer).jpg

Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được thị trấn xem là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của cả hệ thống chính trị, được thể hiện trong nghị quyết lãnh đạo hằng năm. Trong quá trình thực hiện, cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở thị trấn đã thường xuyên coi trọng công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ. Trong đó tập trung vào Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), về quyền, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được các ban, ngành chức năng, các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức sâu rộng. Đoàn thanh niên phát động phong trào thi đua "Tuổi trẻ giữ nước"; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao,...Qua đó, giáo dục truyền thống quân đội, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm, động viên, khích lệ tinh thần công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Theo hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018. công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, sơ tuyển công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được Ủy ban nhân dân thị trấn triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả; thông báo về thời gian thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành; Ban chỉ huy quân sự thị trấn đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; hướng dẫn các khu phố tổ chức rà soát, phúc tra, nắm chắc nguồn nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; Ban chỉ huy quân sự đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương ra nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch tổ chức hướng dẫn nội dung, phương pháp đăng ký cho đội ngũ lãnh đạo các khu phố, các ngành đoàn thể, thống nhất mẫu biểu, sổ sách, nội dung đăng ký, thống kê và tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định; chuẩn bị lực lượng, địa điểm, cơ sở vật chất để tổ chức đăng ký. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quân sự, công an, y tế, các đoàn thể và phát huy cao vai trò của ban chỉ huy quân sự, bí thư chi bộ, trưởng khu phố đã giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; đồng thời, xác định đúng các đối tượng tạm vắng, tạm trú và các đối tượng trong diện miễn làm NVQS, miễn gọi hoặc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong năm theo Điều 29, Điều 30 của Luật NVQS, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật.

Việc xét tuyển, rà soát nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đã được triển khai, thực hiện theo đúng kế hoạch và quy trình tại các khu phố; toàn bộ nam công dân trong độ tuổi chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội và Công an đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn, có hộ khẩu thường trú tại các khu phố đã được lập danh sách theo từng đối tượng chuyển về Ban chỉ huy quân sự. Kết quả rà soát toàn thị trấn có 861 nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và đã có 351 nam thanh niên đủ điều kiện khám sơ tuyển. UBND thị trấn đã chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp tổ chức khám sơ tuyển và đã tuyển chọn được 127 nam công dân đủ điều kiện đưa đi khám tuyển tại huyện. Qua các vòng xét tuyển đã có 27 nam công dân ưu tú đủ điều kiện phục vụ trong quân đội nhân dân và công an nhân dân. Được biết năm nay thị trấn Minh Lương được huyện giao chỉ tiêu 20 thanh niên phục vụ trong quân đội nhân dân và 05 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội đối với lực lượng quân nhân đang tại ngũ được UBND thị trấn phối hợp nghiêm túc. Việc tặng quà cho các tân binh và gia đình trong dịp Tết đến. Những gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây, sửa theo chương trình “Nhà đồng đội”... Đối với các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được giới thiệu học nghề và tìm việc làm ổn định.

Có được kết quả đó trước hết là nhờ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự nổ lực của cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến khu phố. Trong đó, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng là công tác tuyên truyền, động viên tư tưởng thông qua các buổi gặp mặt, tặng quà và dặn dò ân cần của lãnh đạo địa phương, đã tạo niềm tin và động lực cũng như sự an tâm về tư tưởng cho các bạn thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc trong năm 2018 này và những năm tiếp theo ở thị trấn Minh Lương nói riêng và huyện Châu Thành nói chung./.

Đức Hùng