Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Quốc phòng - An ninh

Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Châu Thành: Sơ kết công tác tôn giáo 7 tháng đầu năm 2018

(16:28 | 09/08/2018)

 Ngày 06-8-2018, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Châu Thành đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện; Thường trực Đảng ủy và công chức phụ trách công tác tôn giáo các xã, thị trấn. Đồng chí Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện chủ trì.

 DC Tran Hai Dao chu tri hoi nghi (FILEminimizer).JPG

Đồng chí Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì cuộc họp

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 05 tôn giáo gồm: Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Tin lành và BaHa’i; được Nhà nước công nhận 39 cơ sở tôn giáo, 30 cơ sở tín ngưỡng với 345 vị chức sắc, nhà tu hành, 427 chức việc, 32.427 tín đồ. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện trong 7 tháng đầu năm cơ bản ổn định, các buổi lễ, sinh hoạt tôn giáo thường kỳ thực hiện đúng chương trình đã đăng ký, đại bộ phận các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể luôn quan tâm hướng dẫn các tổ chức tôn giáo chấp hành tốt quy định của pháp luật; các nhu cầu chính đáng, hợp pháp trong sinh hoạt tôn giáo của cá nhân, tổ chức tôn giáo được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi tạo mối quan hệ thân thiện, gần gũi giữa chính quyền với các cơ sở tôn giáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo vẫn còn một số tồn tại: Một vài đạo lạ vẫn còn hoạt động lén lút, tuyên truyền trái phép ở một số địa phương; khâu nắm bắt, phản ánh tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn đôi lúc chưa chính xác và kịp thời; công tác quản lý nhà nước về đăng ký các hoạt động tôn giáo chưa được chặt chẽ,...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện yêu cầu: Chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; giải quyết kịp thời các nhu cầu về tôn giáo theo quy định của pháp luật. Ban Chỉ đạo huyện và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện các biện pháp chỉ đạo về công tác tôn giáo trong thời gian tiếp theo./.


Minh Thiện - VPHU