Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Quốc phòng - An ninh

Sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

(07:50 | 23/04/2019)

 Ngày 22/4/2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) huyện Châu Thành tổ chức Sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì hội nghị.

 IMG20190422095459 (FILEminimizer).jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Theo đó, HĐNVQS huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo HĐNVQS các xã, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, sâu rộng, từ đó giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Để đảm bảo chỉ tiêu trên giao, HĐNVQS huyện đã phát lệnh gọi khám sức khoẻ 1.873 thanh niên, đồng thời tổ chức xét duyệt chặt chẽ công dân đủ điều kiện về chính trị để HĐNVQS huyện phát lệnh gọi công dân đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu được giao. Trong đợt tuyển quân năm 2019, huyện Châu Thành được giao chỉ tiêu tuyển chọn 126 thanh niên gồm: Cảnh sát biển 40, Biên phòng 25, Bộ chỉ huy Quân sự 35, Công an tỉnh 26. Trong số thanh niên được gọi nhập ngũ trong đợt này 03 thanh niên có trình độ Đại học, cao đẳng và 04 đ/c là đảng viên.

Để hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. HĐNVQS huyện đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, các chỉ thị, kế hoạch, của các cấp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, đúng đủ thành phần theo quy định, phân công giao nhiệm vụ cho từng tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ tuyển quân được giao. Xây dựng triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các bước trong công tác tuyển quân đảm bảo công khai, dân chủ. Chú trọng khâu đăng ký quản lý nguồn gọi nhập ngũ, sơ tuyển, xét duyệt các tiêu chuẩn chính trị đạo đức, học vấn, sức khoẻ; quản lý chặt chẽ số công dân khám trúng tuyển, nhất là số công dân phát lệnh gọi nhập ngũ; quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội; thực hiện tuyển chọn công dân nào chắc công dân đó, phấn đấu 100% xã giao quân đạt chỉ tiêu trên giao; xử lý kiên quyết dứt điểm các trường hợp chống, trốn và đào ngũ, không để tồn đọng trên địa bàn...


Đức Hùng