Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Quốc phòng - An ninh

Huấn luyện lực lượng cơ động dân quân tự vệ năm 2019

(15:08 | 29/05/2019)

 Ngày 27/5/2019, Cụm huấn luyện Số 1 huyện Châu Thành tổ chức đợt ra quân huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân cơ động tại điểm thị trấn Minh Lương.

 huan luyen 1 (FILEminimizer).jpg

Trong thời gian 12 ngày, cán bộ chiến sĩ dân quân cơ động của 5 xã gồm: Vĩnh Hòa Hiệp, Vĩnh Hòa Phú, Bình An, Minh Lương và Trung đội Cơ động của huyện; đợt huấn luyện sẽ trang bị những kiến thức chính trị cơ bản về: Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; Luật nghĩa vụ quân sự, DQTV; lịch sử biển đảo Việt Nam; DQTV làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; Điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; võ thuật và huấn luyện đội ngũ chiến thuật; kỹ thuật bắn súng… Trong thời gian huấn luyện, cán bộ và chiến sỹ dân quân cơ động cũng sẽ được thực hành bắn đạn thật.
Thông qua đợt huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng chiến thuật quân sự, năng lực tham mưu của lực lượng dân quân cơ động cho lãnh đạo, chính quyền địa phương; đồng thời, giúp cán bộ, chiến sỹ vận dụng tốt vào việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn./.

Đức Hùng