Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Quốc phòng - An ninh

Khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4/2019

(16:01 | 25/07/2019)

 Sáng ngày 23/7, Ban CHQS huyện Châu Thành phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (KTQPAN) đối tượng 4, năm 2019 cho 58 đồng chí, là chuyên viên, viên chức, các ban ngành đoàn thể của 9 xã và thị trấn trong huyện.

 qp (FILEminimizer).jpg

Thời gian học tập 4 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu 5 nội dung về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Xây dựng thôn, bản đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng an ninh; Nghĩa vụ quân sự; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên; Đường lối của Đảng Cộng sản; chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh  chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Qua học tập, giúp các học viên nâng cao nhận thức bảo vệ độc lập chủ quyền, biển đảo; an ninh quốc phòng của nhà nước Việt Nam.

Kết thúc lớp học các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập./.


Bảo Quốc