Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Quốc phòng - An ninh

Châu Thành thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

(10:04 | 31/07/2019)

 Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ của huyện Châu Thành, đã thực hiện tốt chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế. Qua đó, khẳng định được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta, đối với những người có công đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Theo kết quả khảo sát bước đầu, huyện Châu Thành chỉ có 949 đối tượng là dân công hỏa tuyến, làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu trong các cuộc kháng chiến đủ điều kiện hưởng các chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.. Từ đó, Ban chỉ đạo huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền và tập huấn cho cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác chính sách ở các xã, thị trấn. Ban chỉ huy quân sự huyện tăng cường trợ lý chính trị phụ trách công tác chính sách xuống xã, thị trấn hướng dẫn nghiệp vụ, cùng dự xét duyệt với địa phương; đồng thời hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc mà địa phương chưa rõ. Qua xét duyệt, giúp Hội đồng chính sách cấp xã, Thị Trấn nắm vững những nội dung cơ bản để tổ chức xét duyệt đúng quy trình.

Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức lễ chi trả trợ cấp cho các đối tượng, long trọng, trang nghiêm chặt chẽ, chính xác, kịp thời, chế độ được trao tận tay người được hưởng chính sách, góp phần động viên tích cực những người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. 

Tuy nhiên, thời gian đầu tổ chức thực hiện, vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Một phần do các đối tượng đi làm ăn xa, không nắm được thông tin; vai trò của một số ít thành viên Ban chỉ đạo, hội đồng chính sách xã, thị trấn chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công, chưa tổ chức xét duyệt hồ sơ thường xuyên; không nắm chắc quy trình. 

Với tinh thần trách nhiệm của Ban chỉ đạo; Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp tốt với Ngành Lao động- Thương binh và xã hội; Hội Cựu chiến binh, mời các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng biết sự việc đến để cùng xét duyệt, xác nhận cho các đối tượng đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Nhờ vậy, số hồ sơ được xác minh, xét duyệt lên  đến 1.700 hồ sơ. Hiện nay, Ban chỉ đạo huyện hoàn tất các thủ tục xét giải quyết được 1.023 trường hợp, với số tiền tru trả 2.046.000.000 đồng và cấp thẻ bảo hiểm đạt 100% đối với các đối tượng còn sống. Còn lại 677 hồ sơ đối tượng, Ban chỉ đạo – Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục hoàn tất đề nghị giải quyết cho đối tượng.

Châu thành là một trong những huyện Thực hiện tốt Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Thể hiện sự quan tâm của Đảng Nhà nước trong thực hiện công tác chính sách trên tinh thần, quan điểm “Không bỏ sót đối tượng” có công đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ./.


 

Trường Như