Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Nông thôn mới

Xã Mong Thọ A quyết tâm giữ vững thành tích xã nông thôn mới.

(10:02 | 24/03/2016)

 Ngày 11/3/2016 vừa qua; Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Mong Thọ A huyện Châu Thành đã hân hoan, phấn khởi đón nhận quyết định công nhận xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Đó chính là thành quả của một quá trình chuyển đổi từ nhận thức đến hành động của cả Đảng bộ và quần chúng nhân dân để làm đổi thay một xã nông thôn nghèo nàn lạc hậu thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện.

 Trước kia, Mong Thọ A là vùng nông thôn, muốn đi vào các ấp chủ yếu là bằng vỏ máy. Đường bộ vào mùa mưa thì lầy lội khó đi. Để đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, Trong những năm qua, Đảng bộ Mong Thọ A đã chung sức chung lòng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng giao thông nông thôn, làm thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn với những con đường bê tông xi măng nối liền xóm ấp.

Đặc biệt là từ khi được chọn làm điểm để xây dựng nông thôn mới, vinh dự và trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền đoàn thể của xã càng cao hơn. Ấy vậy mà chỉ qua 5 năm thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn Mong Thọ A đã thay đổi đáng kể và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân địa phương. Cụ thể nhất là trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hệ thống thủy lợi, điện, đường, trường, trạm y tế… Tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp cơ khí, xay xát lúa gạo, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nuôi trồng thủy sản…. Có 8/19 tiêu chí đạt 100%. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu vượt gần gấp đôi chỉ tiêu kế hoạch. Như Giao thông nông thôn đạt 91,96%/50% chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Tiêu chí trường học đạt 100%/70% so chỉ tiêu kế hoạch; Tiêu chí hộ nghèo còn 3,15%, so chỉ tiêu đề ra còn dưới 7%.... Đồng chí n Dũng – Chủ tịch UBND xã- Trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Mong Thọ A có nhận xét:

                                                 trang dien tu nong thon moi mong tho a.avi_snapshot_02.08_[2016.03.24_15.10.01].jpg                                        

 

Thông qua phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; gắn kết chương trình với các phong trào, các cuộc vận động, như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào thi đua Dân vận khéo, thi đua tiên tiến và thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh…Tính từ khi thực hiện cuộc vận động đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư và huy động trên địa bàn gần 60 tỷ đồng;  trong đó, riêng vốn huy động trên 41,6 tỷ đồng, chiếm 69,5% tổng các nguồn vốn. Xã cũng đã dây dựng được 12 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo…

Tuy nhiên, những kết quả thành công đạt được trong xây dựng nông thôn mới của xã Mong Thọ A cũng được xem là bước đầu; xã cũng đã tổng kết đánh giá những ưu khuyết điểm trong tiến trình thực hiện xây dựng xã Nông thôn mới. Trong đó, mặt hạn chế là việc tổ chức triển khai, tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới trong nhân dân vẫn còn thiếu tính sâu rộng và liên tục; nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh hỗ trợ cho địa phương theo quyết định 800 còn chậm; công tác phối hợp giữa các ngành, các đơn vị từng lúc chưa chặt chẽ; Ý thức về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế…

Những nhiệm vụ Ban quản lý xây dựng xã Nông thôn mới Mong Thọ A đề ra trong giai đoạn 2016-2020 tập trung vào 5 nhiệm vụ chính là củng cố và xây dựng hệ thống chính trị đạt trong sạch vững mạnh hàng năm; tăng cường công tác quản lý Nhà nước; Tập huấn cho cán bộ và người dân nắm, hiểu rỏ hơn về yêu cầu xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ CNH-HĐH; Tuyên truyền vận động thực hiện thi đua xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân…

Tại lễ công nhận xã Mong Thọ A đạt chuẩn nông thôn mới vừa qua, thay mặt Thường trực Huyện Ủy- UBND huyện; đồng chí Nguyễnn Sạch- Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện cũng đã phát biểu chúc mừng, biểu dương tinh thần đoàn kết toàn Đảng bộ, đoàn kết và phát huy nội lực toàn dân để xây dựng thành công xã nông thôn mới; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế cần phải được khắc phục trong giai đoạn thực hiện xây dựng nông thôn mới tiếp theo. Đồng chí Nguyễn n Sạch cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung thực hiện trong những năm tiếp theo:

                                                     trang dien tu nong thon moi mong tho a.avi_snapshot_05.09_[2016.03.24_15.10.46].jpg

 

Tin tưởng rằng xã Mong Thọ A sẽ tiếp tục phát huy tốt nội lực của cả hệ thống chính trị và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong việc duy trì phát triển nâng lên chỉ tiêu 19 tiêu chí xã nông thôn mới, để đưa xã Nông thôn mới Mong Thọ A tiến xa hơn nữa trong những năm tiếp theo ./.

 

 

Ngọc Hạnh