Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

HUYỆN CHÂU THÀNH: Cải cách thủ tục hành chính đứng hạng 3/15 huyện, thị, thành phố

(12:03 | 26/07/2017)

 Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện, cấp huyện đã tiếp nhận 19.914 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 19.723 hồ sơ, đạt 99,04%; trễ hẹn 191 hồ sơ, chiếm 0,96%. Cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn 34.365 hồ sơ, đạt 100%.

 

 

 

Nguoi dan dang lam thu tuc tai Bo phan Tiep nhan va Tra ket qua Van phong HDND-UBND huyen Chau Thanh (FILEminimizer).JPG

                                            người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện

 

Qua kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2016 của UBND tỉnh, huyện Châu Thành đúng hạng 3/15 huyện, thị,  thành phố với 297,2 điểm (tăng 5 bậc so với năm 2015).

Minh Thiện - VPHU