Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng chính quyền

Kết quả Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân (HĐND) thị trấn Minh lương khóa XI, nhiệm kỳ (2016 – 2021)

(13:45 | 31/07/2017)

 Ngày 28/7/2017 Hội Đồng nhân dân thị trấn Minh Lương tổ chức kỳ họp thứ tư khóa XI, nhiệm kỳ (2016 -2021). Kỳ họp sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm cũng như xác định những việc cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2017.

                                 HDND ML (FILEminimizer).jpg

                                                                                                                 Hình ảnh hội nghị

Trong 6 tháng qua HĐND thị trấn đã thực hiện tốt nhiệm vụ và tổ chức tốt các kỳ họp đúng theo luật định, tại kỳ họp đầu năm của HĐND  đã thông qua các nghị quyết. Nhìn chung các nghị quyết đã được các đại biểu HĐND thống nhất tán thành, các ngành, đoàn thể, khu phố và nhân dân trong thị trấn đồng tình hưởng ứng tích cực, từ đó tạo điều kiện cho UBND tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND đạt nhiều kết quả cụ thể như: phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác tuyển quân đều đạt chỉ tiêu được giao; tổ chức thành công bầu cử trưởng, phó khu phố, tổ trưởng, tổ phó, thư ký tổ NDTQ nhiệm kỳ 2017 -2019, tổ chức đại hội thể dục thể thao, công tác thu ngân sách cơ bản đạt chỉ tiêu, công tác xã hội hóa trong xây dựng giao thông nông thôn được quan tâm thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên vận động cán bộ và nhân dân đóng góp các nguồn quỹ... Đồng thời phối hợp tổ chức tốt cho các đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp.

Tuy nhiên, thị trấn cũng còn một số mặt hạn chế như: trên lĩnh vực kinh tế việc chỉ đạo hoạt động của HTX Minh An, công tác xây dựng giao thông nông thôn còn chậm; công tác vệ sinh môi trường thực hiện chưa tốt ở khu vực chợ; việc cất cầu tiêu trên sông, rạch và vứt rác xuống sông ở một số nơi chưa được giải quyết kịp thời; tình hình mua bán, lấn chiếm lòng lề đường trên tuyến quôc lộ 61,63 và tình hình an ninh trật tự nhất là trộm cắp, đánh bạc, đá gà cũng còn xảy ra .

Từ nay đến cuối năm HĐND thị trấn tập trung nâng cao chất lượng kỳ họp, tổ chức tốt kỳ họp đúng thời gian quy định. Chọn những vấn đề bức xúc để đưa vào kỳ họp. Đối với UBND tập trung phòng chống mưa bão; quản lý phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế hiện có; vận đông các nguồn quỹ đạt chỉ tiêu trên giao; giảm 92/444 hộ nghèo; kêu gọi các tổ chức và nhân dân tham gia xây dựng GTNT; khảo sát, xử lý các hộ dân xây dựng lấn chiếm trái phép; xây dựng và bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa và 7 căn nhà đại đoàn kết; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới, vận động trẻ đến trường đạt 98% trở lên; vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện pháp lệnh quy chế dân chủ ở cơ sở”; phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác” và xây dựng gia đình thể dục, thể thao; tiếp tục thực hiện mô hình “tổ NDTQ không tội phạm và tệ nạn xã hội’, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng công an thị trấn; thường xuyên tổ chức diễn đàn “công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, thực hiện tốt đề án “xây dựng xã phường không tệ nạn ma túy”. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2018 đúng theo quy trình; hoàn thành các lớp huấn luyện và tổ chức biên chế lực lượng DQTV theo chỉ tiêu trên giao. Tiếp tục thực hiện tốt việc nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính cho nhân dân và “một cửa điện tử”, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; làm tốt công tác dân vận chính quyền.../.


Đức Hùng