Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng chính quyền

UBND huyện triển khai thực hiện công tác trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2017

(21:26 | 08/08/2017)

 UBND huyện Châu Thành vừa tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính từ nay đến cuối năm 2017. Trong đó, chú trọng phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện công tác cải cách hành chính trong những tháng đầu năm; thực hiện tốt việc kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

                      CCHC.jpg

                                                 Đồng chí Lê Quang Định, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Chương trình công tác trọng tâm được UBND Huyện triển khai thực hiện là tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch số 64 cuả UBND tỉnh Kiên Giang về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; quyết định 2536 của UBND huyện trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Đẩy mạng tuyên truyền đến các cấp, các ngành trong huyện thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017. Tiếp tục tổ chức vận hành tốt hệ thống ISO và ban hành quyết định công bố Bộ tài liệu ISO để triển khai thực hiện.

UBND Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời, chính xác thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh, tại trụ sở cơ quan nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân kịp thời, chính xác.

Nhìn chung công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các ngành cấp huyện và các xã, thị trấn của huyện Châu Thành trong thời gian qua luôn đạt kết quả tốt. Qua kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2016 của UBND tỉnh, huyện Châu Thành đúng hạng 3/15 huyện, thị, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2015./.

Ngọc Hạnh