Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Hội nghị triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) kết hợp tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về công tác cán bộ

(14:27 | 01/09/2017)

 Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Ban Chấp hành Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) kết hợp với tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)). Dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp huyện và Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Sạch, Bí thư Huyện ủy chủ trì và kết luận Hội nghị.

                        Dc Nguyen Van Sach ket luan Hoi nghi (FILEminimizer).JPG

                                                 Đồng chí Nguyễn Văn Sạch, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Được biết, ngày 29/6, Huyện ủy đã chủ trì hội nghị trực tuyến với Trung ương tiếp thu, quán triệt 03 nghị quyết Trung ương 5, bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Do đã tiếp thu, quán triệt các nghị quyết Trung ương 5 nên ở Hội nghị này Huyện ủy không triển khai lại nghị quyết mà chỉ nêu lại một số điểm mới của 02 nghị quyết Trung ương 5 để hội nghị có cơ sở thảo luận 02 dự thảo kế hoạch của Huyện ủy, đó là: Kế hoạch về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Kế hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về nội dung tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết của Huyện ủy. Báo cáo đã khái quát cơ bản những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng thẳn thắn nhìn nhận những hạn chế, thiết sót trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sạch nhấn mạnh: Các Nghị quyết Trung ương 5 có liên quan chặt chẽ với nhau, do đó, các đảng viên cần phải nghiên cứu để nhận thức đúng Nghị quyết đã ban hành; tùy theo thẩm quyền, vị trí công tác mà ra sức tuyên truyền, đưa Nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ và cuộc sống. Đối với 02 kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 5 của Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Sạch yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc phải triển khai tại cuộc họp Chi bộ để đảng viên biết và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Riêng Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) là một Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ mà Trung ương chỉ đạo tổng kết từ cơ sở cho đến Trung ương. Khẳng định “đánh giá cán bộ, lựa chọn cán bộ” là yếu tố quyết định, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương trước mắt cần thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về công tác cán bộ, ra sức khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo, từ đó có những giải pháp để thực hiện ngày càng tốt hơn.


Trần Minh Thiện - VPHU