Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Huyện Châu Thành tham dự hội nghị trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh năm 2017

(09:08 | 15/01/2018)

 Sáng 13/01/2018, tại Hội trường trực tuyến, huyện Châu Thành tham dự hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017. Tham dự có các đồng chí: Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện; Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Mao, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

 IMG20180113074939 (FILEminimizer).jpg

Hình ảnh hội nghị tại điểm cầu Châu Thành

Hội nghị đã nghe Văn phòng UBND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017; những chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội (Nghị quyết số 121/NQ-HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018); Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thưc hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh vẫn còn những khó khăn và hạn chế nhất định.

Mặc dù, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá nhưng vẫn còn 5/22 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, thấp nhất là lĩnh vực nông nghiệp; việc xử lý ô nhiễm môi trường ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; nhất là rác thải sinh hoạt ở các đô thị, khu dân cư nông thôn, khu, điểm du lịch. Công tác quản lý đô thị tại một số địa phương chưa tốt, dẫn đến tình trạng xây dựng cơi nới, lấn chiếm vĩa hè không phép, trái phép diễn ra phổ biến chưa được xử lý nghiêm, gây dư luận không tốt; công tác đầu tư, sửa chữa, xây dựng mới trường ở một số địa phương còn chậm hoặc thiếu mặt bằng; việc khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non còn khó khăn. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế còn thấp. Một số dịch bệnh tăng so cùng kỳ. Tình hình an ninh trật tự từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp; nhất là tình hình khiếu kiện, tranh chấp ngư trường, khai thác thủy sản vi phạm lãnh hải các nước còn xảy ra,…

Những hạn chế, yếu kém nêu trên bên cạnh nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh có mặt chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chấn chỉnh chưa thường xuyên. Lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương từng lúc thiếu quyết liệt trong xử lý các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền hoặc chưa báo cáo kịp thời lên cấp trên để xử lý. Tinh thần, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ chưa cao dẫn đến hiệu quả công việc chưa đạt yêu cầu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Vũ Hồng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và giao bộ phận tham mưu hoàn thiện báo cáo; trong thời gian tới lưu ý: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới với chủ đề “Kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và tiếp tục thực hiện cơ cấu lại  nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”; Tập trung phát triển mạnh công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp có thế mạnh, sử dụng nhiều lao động địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và chi phí cho doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ mọi rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nhất là trong các lĩnh vực về đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh, xây dựng, đất đai, đầu tư công, quy hoạch, môi trường; duy trì và tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp; Triển khai quyết liệt kế hoạch đầu tư công năm 2018; Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, tập trung làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư để giao đất cho nhà đầu tư; Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16-11-2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến 2020 và định hướng đến năm 2030; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới theo Nghị quyết của Trung ương; Duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, chủ động trong mọi tình huống,...


Nguyễn Thế Toàn