Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng chính quyền

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 77

(10:38 | 08/02/2018)

 Sáng ngày 07/02/2018 UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết 77/2017/NQ-HDND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 Trien khai nq 77 (FILEminimizer).jpg

Nghị quyết 77/2017 của HĐND tỉnh có 6 điều; quy định về chức danh mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn; Số lượng và mức phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn; Chức danh, mức phụ cấp đối những người không chuyên trách ở ấp, khu phố; Số lượng mức phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; hỗ trợ phụ cấp thôi việc, nghỉ việc. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết này.

Đề thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết 77/2017 của HĐND tỉnh; UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn việc thực hiện đảm nhiệm các chức danh và hỗ trợ mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn huyện Châu Thành.

Trước đó, Ban thường vụ Huyện Ủy cũng ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 77/2017 của HĐND tỉnh, do đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban./.


Bảo Quốc