Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng chính quyền

Công bố thời gian, địa điểm thi tuyển công chức cấp xã, huyện Châu Thành

(16:49 | 20/03/2018)

 Hội đồng thi tuyển công chức công bố thời gian, địa điểm thi công chức cấp xã, huyện Châu Thành, như sau:

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   37-HDTTCC.pdf