Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng chính quyền

Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã, huyện Châu Thành

(09:29 | 21/03/2018)

 Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã công bố danh sách 44 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã, huyện Châu Thành như sau:

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   36-HDTTCC.pdf