Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Hội nghị hướng dẫn công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

(15:15 | 02/05/2018)

 Sáng ngày 27/4/2018, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Trần Hải Đảo- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng ủy cơ sở; phó ban bổ chức đảng ủy các xã, thị trấn; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện.

 IMG20180427080209 (FILEminimizer).jpg

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Hướng dẫn số 06; Công văn số 3294 của Ban Tổ chức Trung ương về “hướng dẫn sửa đổi bổ sung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; Công văn số 652 của Tỉnh ủy, Công văn số 393 của Huyện ủy về “thực hiện công tác cán bộ”.  

Các đại biểu dự Hội nghị đã tiếp thu và thống nhất về mục đích, yêu cầu, trình tự các bước triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung một số nội dung quan trọng: Về số lượng, độ tuổi và cơ cấu; đánh giá cán bộ; việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020 - 2025; triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nội dung và phương pháp quy trình, quy hoạch cán bộ theo Hướng dẫn số 06 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quy hoạch cán bộ của hệ thống chính trị; đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu cán bộ hợp lý, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải được xây dựng trên cơ sở quy hoạch cấp ủy các cấp với quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn; lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; yêu cầu về độ tuổi và cơ cấu cán bộ nữ, trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đảm bảo tỷ lệ hợp lý; một chức danh quy hoạch không quá 4 người và một người quy hoạch không quá 3 chức danh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hải Đảo- Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngay các nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo đúng thời gian quy định. Đồng thời nhấn mạnh việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có đức, có triển vọng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng cơ quan, đơn vị. Việc triển khai quy hoạch cán bộ phải thực sự gắn kết với các khâu khác trong công tác cán bộ và phải được xây dựng trên nguyên tắc gắn quy hoạch cấp ủy với quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan Nhà nước; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, ban ngành cấp huyện./.


 

Nhâm Đức Hùng