Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

(10:33 | 10/05/2018)

 Căn cứ Quyết định 182/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2017.

 Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thông báo kết quả thi tuyển như sau:

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB 09-TB-HDTTCCCX_pages_deleted.pdf