Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Ban chỉ đạo huyện thẩm định thực hiện Nghị quyết 77 của HĐND tỉnh đối với 10 xã, thị trấn để nghe báo cáo công tác sắp xếp bố trí các chức danh hoạt động không chuyên trách và hỗ trợ phụ cấp cho thôi việc, nghỉ việc

(10:22 | 21/05/2018)

 Sau khi thực hiện đủ 3/5 bước trong công tác sắp xếp các chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thực hiện việc đảm nhiệm, kiêm nhiệm công việc theo Nghị quyết 77 của Hội đồng nhân dân tỉnh ở các xã, thị trấn; Ngày 14/5 vừa qua, Ban chỉ đạo huyện đã tiến hành thẩm định kết quả sắp xếp của từng xã, thị trấn, để hoàn chỉnh các danh sách trình Thường trực Huyện Ủy xem xét, sau đó UBND huyện ra quyết định công nhận danh sách người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố.

 IMG_20180514 (FILEminimizer).jpg

Đồng chí Trần Hải Đảo (bên trái), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hoàng (bên phải) Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tham dự buổi thẩm định

Nhìn chung, qua thẩm định cho thấy các địa phương đã thực hiện khá đầy đủ các quy trình theo hướng dẫn; sắp xếp các chức danh không chuyên trách và chức danh kiêm nhiệm phù hợp với trình độ và năng lực của cán bộ cơ sở. Tuy nhiên, còn một vài địa phương, việc bố trí chưa đúng theo quy định của các Hội đoàn thể về độ tuổi, điều kiện tham gia…  

Qua buổi thẩm định này, Ban chỉ đạo huyện hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản thủ tục; thực hiện tiếp bước thứ 5 là căn cứ vào danh sách được phê duyệt, ban hành quyết định phân công nhiệm vụ và sắp xếp mức phụ cấp cho từng chức danh. Đồng thời ra quyết định cho thôi giữ chức danh không chuyên trách đối với những trường hợp dôi dư và thực hiện chính sách theo quy định ./.


Ngọc Hạnh