Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

(08:38 | 04/06/2018)

 Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thông báo kết quả phúc khảo như sau:

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   02-TB-HDTTCC.pdf