Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

(08:38 | 04/06/2018)

 Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thông báo kết quả phúc khảo như sau:

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   02-TB-HDTTCC.pdf