Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

(08:40 | 04/06/2018)

 Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 như sau:

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   03-TB-HDTTCCCX.pdf