Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

(08:50 | 04/06/2018)

 Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 như sau:

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1929-QD-UBND.pdf