Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

UBND huyện Châu Thành thông qua Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2019-2021

(09:42 | 11/03/2019)

 Thực hiện Kế hoạch 10-KH/HU ngày 23/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 08/3/2019, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị thông qua Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2019-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, tham dự còn có thủ trưởng các cơ quan ban, ngành cấp huyện và Đảng ủy, UBND xã, thị trấn.

 IMG20190308134055 (FILEminimizer).jpg

Đồng chí Lưu Việt Hồng, Trưởng phòng Nội vụ huyện thông qua kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2019-2021, qua báo cáo việc thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay huyện đã giải quyết nghị theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP được 46 trường hợp và 3 trường hợp nghị theo Nghị định 26/2014/NĐ-CP; giải quyết chính sách 75 trường hợp theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Theo kế hoạch, huyện sẽ tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đến năm 2021, bảo đảm ít nhất 10% biên chế được giao so với năm 2015 trong tổng số biên chế công chức hành chính của huyện, cắt giảm 9 biên chế hành chính; đối với sự nghiệp công lập cắt giảm 159 biên chế.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung của kế hoạch tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Cùng với đó, chủ động rà soát tinh giản biên chế phù hợp, gắn với nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên, đảm bảo ổn định từ cơ sở; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, lấy năng lực, hiệu quả công việc thực tế, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân làm thước đo để đánh giá, kiên quyết giảm những người nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào thành công của tiến trình cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức./.


Nguyễn Thế Toàn