Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Huyện Châu Thành: Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018

(15:59 | 13/03/2019)

 Ngày 13/3/2019, UBND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2019; sơ kết chuyên đề cải cách hành chính giai đoạn 2016-2018 và nhiệm vụ đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Mao, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Lê Quang Định, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện; cùng các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Theo báo cáo tổng kết, năm 2018 công tác cải cách hành chính của huyện Châu Thành đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân, xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch; về tổ chức bộ máy đã giải thể Phòng Dân tộc và Phòng Y tế theo Kế hoạch của UBND tỉnh; triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm; hoàn thành việc sắp xếp tinh giảm đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp theo Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang (cấp xã giảm 115 người, ấp giảm 198 người)....Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong năm 2018 đã đạt nhiều kết quả tích cực, việc thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và xã đầy đủ, kịp thời (cấp huyện 45 lĩnh vực, 281 thủ tục hành chính; cấp xã 27 lĩnh vực, 134 thủ tục hành chính), áp dụng các biểu mẫu thực hiện tiếp nhận, giải quyết và hoàn thiện các thủ tục hành chính, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong năm tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng thời gian quy định đạt tỷ lệ 98,89%; các hồ sơ giải quyết quá hạn đều có phiếu xin lỗi tổ chức, cá nhân. Kết quả điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ trên 95%.

Bên cạnh đó, công tác hiện đại hóa hành chính cũng đã được quan tâm thực hiện, với 100% các phòng, ban, đơn vị và xã được trang bị máy tính, và kết nối mạng LAN, kết nối Internet để trao đổi công việc; trên 90% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo máy vi tính; duy trì tốt hệ thống một cửa điện tử tại huyện và 3 xã thí điểm; hoạt động của cổng thông tin điện tử được Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá tốt, đã đăng hơn 560 tin bài, ảnh các loại, phản ánh các chủ trương, chính sách của đảng, sự kiện nổi bật của huyện, hoạt động quản lý, điều hành của Lãnh đạo UBND huyện về kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội, quốc phòng an ninh, hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện,….UBND huyện và 10 xã đã công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, dịch vụ công trực tuyến mới cung cấp ở mức độ 2.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính tại huyện Châu Thành còn có một số hạn chế như: Việc đưa các thủ tục hành chính của cơ quan chuyên môn vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện còn chậm; việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45 của Thủ tướng chính phủ còn thấp; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính cấp huyện và xã chưa chặt chẽ,….

IMG20190313083643 (FILEminimizer).jpg

Đồng chí Lê Quang Định, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Định, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện cho rằng: Trong thời gian tới thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND xã cần tiếp tục nỗ lực, tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, đặc biệt trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính về kinh doanh, đất đai, xây dựng. Đồng chí yêu cầu các thủ trưởng, Chủ tịch UBND xã tăng cường nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành, nhất là việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, để thu hút đầu tư, cải thiện Chỉ số đánh giá tác động cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã trao tặng 4 giấy khen cho tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2018./.


 

Nguyễn Thế Toàn