Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(13:34 | 03/04/2019)

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CÔNG CHỨNG VIÊN THỰC HIỆN CHỨNG THỰC.docx; danh-muc cap huyen.doc; danh-muc cap xa.doc; DUNG CHUNG.docx; LV BTNN THAY THE.docx; LV CHUNG THUC.docx; LV HGCS CHUAN HOA.docx; noi-dung cap huyen.docx; noi-dung cap xa.docx