Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(13:34 | 03/04/2019)

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CÔNG CHỨNG VIÊN THỰC HIỆN CHỨNG THỰC.docx  danh-muc cap huyen.doc  danh-muc cap xa.doc  DUNG CHUNG.docx  LV BTNN THAY THE.docx  LV CHUNG THUC.docx  LV HGCS CHUAN HOA.docx  noi-dung cap huyen.docx  noi-dung cap xa.docx