Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu và lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(15:17 | 17/04/2019)

 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu và lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 Ngày 16/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu và lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Công bố kèm theo Quyết định này gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung của lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Nội dung chi tiết và danh mục các thủ tục hành chính được đăng tải trên website Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Kiên Giang tại địa chỉ http://botthc.kiengiang.gov.vn để các đơn vị tải về, niêm yết công khai và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức đúng quy định./.

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 882_QD-UBND.signed.pdf