Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Châu Thành thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

(14:03 | 06/05/2019)

 Để từng nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, Văn phòng HĐND – UBND đã phối hợp với Bưu điện huyện Châu Thành triển khai trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, đến nay nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, địa phương, người dân và doanh nghiệp.

 

Căn cứ Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, Bưu điện huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp các nội dung trong việc tiếp cận, cách sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Quý IV/2018, Văn phòng HĐND – UBND huyện đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện huyện về việc thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đến địa chỉ đã đăng ký của người dân, doanh nghiệp với cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhanh chóng, chi phí phù hợp. Đến nay, Bưu điện huyện đã trả trên 180 hồ sơ, thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, chi phí dịch vụ 26.000 đồng trên 01 bộ hồ sơ, thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, với mục tiêu góp phần cải cách hành chính công Bưu điện huyện sẽ tiếp tục cải tiến, đổi mới quy trình cung cấp dịch vụ, đặc biệt là chuẩn hóa các công đoạn cung cấp dịch vụ hành chính công để vừa đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý hành chính vừa tạo sự thuận tiện, đơn giản cho người dân khi tiếp cận dịch vụ tại các điểm giao dịch. Nâng cao năng lực vận chuyển bưu chính bằng xe ô tô chuyên ngành; đầu tư phương tiện cho đội ngũ bưu tá; đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên, kỹ năng giao tiếp với khách hàng và nhân dân sử dụng dịch vụ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình giúp tổ chức, cá nhân hiểu rõ lợi ích và sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ, trả kết quả qua mạng lưới bưu điện.


 

Tin và ảnh: Nguyễn Thế Toàn; phóng sự: Nhâm Đức Hùng