Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để thu hút đầu tư

(10:10 | 10/05/2019)

 Thời gian qua, các ngành, các cấp huyện Châu Thành đã quan tâm thực hiện tốt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) đầu tư, phát triển. Trong đó, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong kinh doanh của người dân là nhiệm vụ quan trọng. Ngày 07/5/2019, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã ký ban hành Quyết định 1251/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Châu Thành, trong đó có 5 TTHC, thời gian rút ngắn trên 80% thời gian giải quyết TTHC đã được quy định.

 

Mục tiêu của Kế hoạch là thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh.

Từ thực hiện tốt việc đơn giản hóa TTHC, tháo gỡ khó khăn như trên đã giúp cho người dân an tâm đầu tư phát triển trên địa bàn. Tính đến tháng 4/2019, toàn huyện có khoảng 4.418 hộ kinh doanh, vốn đăng ký kinh doanh trên 696 tỷ đồng, có 759 cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các loại TTHC cho các tổ chức, cá nhân và DN là giải pháp được UBND huyện triển khai quyết liệt nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới./.


 

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1251-QD-UBND.signed.pdf