Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Huyện ủy Châu Thành tổng kết chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết Đại hội trên lĩnh vực xây dựng Chính quyền

(08:39 | 11/12/2019)

 Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành  vừa tổ chức hội nghị tổng kết Chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện, trên lĩnh vực xây dựng chính quyền. Đến dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Hồng Thắm – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 IMG_20191210_104700 (FILEminimizer).jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng (thứ năm từ phải sang), Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đọn 2016-2020

Thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016-2019, được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, do đó UBND Huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương và của Tỉnh; chủ động và kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch về CCHC, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Hàng năm, UBND Huyện đều ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn, trong đó công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được quan tâm thực hiện. Kết quả từ năm 2016 đến nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã tham mưu tổ chức được gần 4.350 cuộc tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, có hơn 126.650 lượt người được tiếp thu. Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn được UBND huyện quan tâm; chỉ đạo các ngành chuyên môn và các xã, thị trấn thực hiện tốt. Trong 4 năm, UBND Huyện và các ngành chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính trên 8.830 trường hợp. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực xây dựng, môi trường, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội... Công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng đi vào nề nếp và hiệu quả. Trong 4 năm, UBND Huyện đã chỉ đạo, tiến hành rà soát 278 thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết 25 TTHC. Bộ phận một cửa cấp huyện đã tiếp nhận  98.941 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ 99,25%; số hồ sơ trễ hẹn chủ yếu là liên thông với Sở Tài nguyên và Môi trường. Công tác quản lý biên chế công chức, viên chức được thực hiện ngày càng chặt chẽ theo đúng các quy định của Nhà nước. Huyện đã xây dựng xong Đề án vị trí việc làm của các phòng chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch của UBND tỉnh và thực hiện tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng lộ trình giai đoạn 2015-2021. Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức cũng như công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đúng theo quy trình, quy định. Trong 4 năm đã đưa đào tạo cao học 7 cán bộ; 77 cán bộ, công chức học đại học; 148 đồng chí học lý luận chính trị...

Nhiệm vụ công tác cải cách hành chính giai đoạn 2020 – 2025, huyện Châu Thành tập trung vào việc cải cách thể chế, nâng cao chất lượng kiểm tra rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án do UBND tỉnh giao và theo Nghị quyết của Huyện Ủy, HĐND huyện đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc. Thực hiện tốt việc hiện đại hóa hành chính nhà nước. Cụ thể là phối hợp các sở, ngành cấp tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử của huyện; từng bước triển khai thực hiện “Phòng họp không giấy tờ” tại các cuộc họp Huyện Ủy, HĐND và UBND vào thời gian tới.

Dịp này, UBND huyện Châu Thành đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhiệm kỳ 2016-2020./.


Ngọc Hạnh