Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Xây dựng chính quyền

Huyện Châu Thành thực hiện các bước bầu cử đúng quy trình, luật định.

(08:06 | 30/03/2016)

 Đến thời điểm hiện nay, huyện Châu Thành đã thực hiện cơ bản các bước tiến hành hiệp thương; lập danh sách cử tri; tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo thực hiện công tác tổ chức bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 đạt yêu cầu, đúng luật định. 

Mặc dù nhiệm kỳ qua, Huyện Châu Thành thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện; nhưng đến nay; công tác tổ chức bầu cử được thực hiện đảm bảo theo quy trình, tiến độ. Qua hiệp thương lần thứ 2, huyện Châu Thành thống nhất với 70 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu lấy 37 đại biểu  và 602 đại biểu được giới thiệu ứng cử HĐND xã, thị trấn, bầu lấy 307 đại biểu. Với số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được ấn định là 13 đơn vị bầu cử và số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND của 10 xã, thị trấn được ấn định là 110 đơn vị.

Để công tác tổ chức bầu cử đạt kết quả tốt, Huyện đã thành lập các ban và các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử như tiểu ban Tuyên truyền; Tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; Tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; Tiểu ban tổng hợp và cơ sở vật chất…Huyện cũng đã cho các xã, thị trấn tạm ứng kinh phí để phục vụ cho công tác bầu cử, đảm bảo thực hiện các bước theo đúng thời gian luật định.

Theo đó, sau khi tiếp thu kế hoạch số 09, thực hiện Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Đài Truyền thanh huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh qua tiết mục Hướng tới bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; phát mỗi ngày 2 buổi cập nhật các thông tin tổ chức bầu cử ở các địa phương trong huyện và tuyên truyền chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác bầu cử.

Tại xã Vĩnh Hòa Hiệp; sau khi tiến hành hiệp thương lần 2 của xã Vĩnh Hòa Hiệp đã thảo luận và đi đến biểu quyết thống nhất  100% lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân xã nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 58 người. Trong đó: Khối Đảng có: 06 người; tỷ lệ 10,34%; Khối Chính quyền có: 24 người; tỷ lệ 41,37%; Khối Mặt trận, các tổ chức thành viên có: 10 người; tỷ lệ 17,24%; Khối lực lượng vũ trang có: 4 người; tỷ lệ 6,90%; Các ấp trong xã có: 11 người, tỷ lệ 18,96%; Khối doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có: 3 người; tỷ lệ 5,17%.

Theo đồng chí Võ Tấn Sĩ – Chủ tịch UBND- Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã: Để thực hiện tốt công tác lập, niêm yết danh sách cử tri đầy đủ và chính xác; Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Hòa Hiệp đã cho in ra danh sách cử tri của lần bầu cử nhiệm kỳ trước; đưa về các ấp rà soát; xóa tên những cử tri đã mất hoặc không còn cư trú tại địa phương và bổ sung thêm vào những cử tri mới phát sinh ở địa phương. Đảm bảo mọi công dân đủ tuổi và điều kiện bầu cử đều được tham gia bầu cử. Đến nay, xã đã hoàn tất việc lập danh sách cử tri, đảm bảo đến ngày 12/4 xã Vĩnh Hòa Hiệp sẽ niêm yết danh sách cử tri tại UBND xã, các ấp và nơi đông dân cư, để bà con cử tri tiện theo dõi, rà soát...

                             hinh 4.jpg

Xã Vĩnh Hòa Phú cũng chia thành 10 đơn vị bầu cử ở 6 ấp trên địa bàn. Bầu cử đại biểu HĐND xã lần này có 60 đại biểu ứng cử HĐND, dự kiến đến hiệp thương vòng 3 lựa chọn ra 50 đại biểu, bầu lấy 30 đại biểu theo quy định. Đến thời điểm này, Vĩnh Hòa Phú đã sơ bộ lập danh sách cử tri ở 6/6 ấp, với tổng số 9.773 cử tri. Từ đây đến ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Hòa Phú tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành hiệp thương lần 3…thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự địa phương… Đồng chí Bùi Thanh Vân- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UB Bầu cử xã Vĩnh Hòa Phú khẳng định: Công tác tuyên truyền là khâu quan trọng nhất, để mọi người dân thấy được ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này; để nâng cao nhận thức trong nhân dân, vận động mọi cử tri tự tay mình đi bỏ phiếu.

Cũng theo Ủy ban bầu cử của 2 xã Vĩnh Hòa Hiệp và Vĩnh Hòa Phú cho biết; do xã có nhiều hộ làm nghề đánh bắt hải sản và nhiều người dân trên địa bàn đi làm ngư phủ; mỗi chuyến biển phải một vài tháng mới về, do đó xã sẽ tiếp tục bổ sung số cử tri này vào danh sách và tiến hành các biện pháp tuyên truyền, tổ chức cho cử tri đi đánh bắt về bỏ phiếu đúng thời gian quy định.

Hiện nay Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong huyện đang khẩn trương xác định các khu vực bỏ phiếu lần cuối để đề nghị Ủy ban nhân dân huyện phê chuẩn khu vực bỏ phiếu trước khi quyết định thành lập các Tổ bầu cử đảm bảo trước ngày 02/04/2016. Dự kiến sẽ có trên 150 Tổ bầu cử phụ trách công tác bầu cử trong các khu vực bỏ phiếu; đảm bảo chuẩn bị tốt các nơi bỏ phiếu cho hơn 110.000 cử tri trong huyện./.

Ngọc Hạnh