Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc 15 ngày đầu tháng 9-2017 của Thường trực HĐND huyện

(14:32 | 01/09/2017)

Nguyễn Quốc Khánh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   25-TB-HDND.pdf