Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc 15 ngày đầu tháng 10-2017 của Thường trực HĐND huyện

(09:06 | 02/10/2017)

Nguyễn Quốc Khánh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   27-TB-HDND.pdf