Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc 15 ngày đầu tháng 10-2017 của Lãnh đạo UBND huyện

(09:07 | 02/10/2017)

Nguyễn Quốc Khánh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   259-TB-UBND.pdf