Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá XII

(14:24 | 12/12/2017)

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   NQ 18.PDF  NQ 19.PDF  NQ 20.PDF  NQ 21.PDF