Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc 15 ngày cuối tháng 01-2018 của Thường trực HĐND huyện

(10:13 | 13/01/2018)

Nguyễn Quốc Khánh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   02-TB-HDND.pdf