Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc 15 ngày đầu tháng 02-2018 của Thường trực Huyện uỷ

(14:29 | 01/02/2018)

Nguyễn Thế Toàn-Trương Quốc Bảo

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   571-HU.compressed.pdf