Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc 15 ngày đầu tháng 02-2018 của Thường trực HĐND huyện

(14:30 | 01/02/2018)

Nguyễn Quốc Khánh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB 39- HĐND.pdf